INWESTYCJE ALTERNATYWNE

 

Inwestycji alternatywnych nie zalicza się do tradycyjnych form inwestowania.

Obejmują one zakup diamentów, złota, wina, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, znaczków, monet itp.
Główna korzyść związana takimi inwestycjami, to przede wszystkim odporność na zawirowania na tradycyjnych rynkach, zmniejszenie zmienności wahań portfela, skuteczniejsza dywersyfikacja oraz wykorzystanie niskiej korelacji z innymi, tradycyjnymi klasami aktywów.

 

DIAMENTY

Dlaczego warto zainwestować w diamenty:

 1. Najbardziej ekskluzywna i uznawana forma inwestowania.
 2. Jest to w ostatnich 50 latach najpewniejszy towar, produkt do zainwestowania, odporny na giełdowe zawieruchy.
 3. Stały wzrost cen, małe wahania nawet w czasach kryzysu. Na najbliższe kilka lat prognozowany jest zysk w przedziale 9-32% rocznie.
 4. Dywersyfikacja inwestycji,
 5. Łatwość zakupu i odsprzedaży,
 6. Wybierając ten produkt  klienci nie ponoszą żadnych opłat (nie ma upfrontu, nie ma managementu). A w wyniku nawiązania bliskiej współpracy z Mart Diamonds, nasi klienci mają dostęp do atrakcyjnych cen (bardzo często ceny są znacznie poniżej rynku – czyli cen Rapaportu).
 7. Brak „podatku Belki” oraz podatku dochodowego,
 8. Łatwość przechowywania oraz odsprzedaży, przekazywania np. w formie darowizny, spadku.

DIAMENTOWE OBLIGO

Program Transakcyjny „Diamentowe Obligo” 

to możliwość zainwestowania (min. 50 000PLN) wspólnie z Mart Diamonds S.A. w proces „produkcyjny i hurtowy” diamentów inwestycyjnych.

Co oferuje program?

 • Fundamentalne bezpieczeństwo powierzonych środków,
 • Krótki okres transakcyjny – 18 m-cy
 • Cykliczny dostęp do części środków, możliwa także wcześniejsza wypłata części zysku.
 • Gwarantowany poziom wzrostu, zysku – od min. 14 do min. 26% netto!!!
 • Fundamentalne bezpieczeństwo i pełna dyskrecja
 • Wszystkie parametry określone są z góry i zawarte w umowie.

INWESTOWANIE W WINO

Inwestycja w wino to inwestycja w dużej mierze niezależna od rynków kapitałowych. Inwestycja opiera się na fizycznym nabywaniu 12-butelkowych skrzynek wina przechowywanych następnie w profesjonalnych warunkach do momentu sprzedaży. Jako wina inwestycyjne określa się wina z rejonu Bordeaux–Medoc i Saint-Émilion oraz wina burgundzkie ujęte w klasyfikacji Premier Cru 1855. Wina będące przedmiotem inwestycji są przechowywane w certyfikowanych piwnicach w okolicach Londynu, zapewniających optymalne warunki dla dojrzewania oraz gwarantujące ich najwyższą jakość. Obrót winami dokonywany jest na giełdzie win w Londynie. Giełda ta oblicza indeksy rynku win obrazujące tendencje w światowym handlu winami inwestycyjnymi - Indeks Liv-ex 100 oraz Liv-ex 500.

Inwestycja w wino ma charakter inwestycji długoterminowej, o ograniczonej płynności w trakcie jej trwania. Rekomendowany okres trwania inwestycji to 3-5 lat. Cena jednej skrzynki wina to ok. 600-700 GBP. Zalecana minimalna wartość inwestycji, ze względu na możliwość zdywersyfikowania portfela to 2,5 tys. GBP.

Całość procesu inwestycyjnego prowadzona jest na zlecenie klienta przez ekspertów współpracujących z naszym partnerem Wealth Solutions S.A.

INWESTOWANIE W WHISKY

Inwestycja w whisky podobnie jak w wino cechuje się w dużej mierze niezależnością od rynków kapitałowych. Przedmiotem inwestycji jest szkocka whisky single malt, która jest wytwarzana w jednej destylarnii z jednego rodzaju słodu. W przeciwieństwie do blended whisky (95% produkowanej whisky na świecie), która zawiera wiele rodzajów whisky, single malt produkuje się w mniejszych ilościach. Tym samym jest ona niezmiernie ceniona przez kolekcjonerów.
Inwestycja w whisky polega na zbudowaniu portfela inwestycyjnego na jeden z trzech sposobów:
- fizyczny zakup kolekcjonerskich butelek whisky i wystawienie ich na World Whisky Index
- zakup beczki whisky (lub jej części) w Szkocji, zabutelkowanie oraz wystawienie wszystkich butelek na sprzedaż
- zbudowanie portfela mieszanego: zakup butelek kolekcjonerskich oraz beczki (lub jej części)
Zakupione trunki mogą być przechowywane w ubezpieczonym magazynie w Amsterdamie, bądź zostać przesłane do Klienta. Inwestycje w whisky należą do inwestycji długoterminowych stąd też rekomendowany okres trwania inwestycji to 3-5 lat. Absolutne minimum to 2 lata. Minimalna kwota inwestycji to 5 tys. euro.

ZŁOTO I INNE METALE SZLACHETNE

Dlaczego złoto jest bezpieczną i zyskowną inwestycją?

 • Ilość złota na świece jest ograniczona, a jego podaż co roku maleje
 • Koszty wydobycia wzrastają, bo czerpane są z coraz niższych pokładów
 • Popyt rośnie nieprzerwanie od kilku lat: po stronie banków centralnych oraz rozproszonych inwestorów indywidualnych
 • Cena kruszcu jest niezależna od politycznych decyzji
 • Złoto jest trwałe i akceptowalne na całym świecie
 • Złoto jest walorem o bardzo wysokiej płynności – możliwość natychmiastowego spieniężenia inwestycji
 • Zakupione sztabki i monety mogą być przechowywane w dowolnym wybranym przez Klienta miejscu

Posiadanie kruszcu w formie fizycznej wiąże się z brakiem ryzyka stron trzecich, a to element najważniejszy w środowisku bankrutujących banków, a nawet państw. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego partnera do przeprowadzenia swej pierwszej, a także następnych transakcji.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wiarygodność firmy, w której chcemy dokonać zakupów – na jej formę prawną, kapitał zakładowy, zabezpieczenia finansowe, dostępność, a także łatwość w dotarciu do produktów.

Inwestycja w złoto i srebro z Mennicy Wrocławskiej to doskonała alternatywa dla tradycyjnych instrumentów finansowych.

W S P Ó Ł P R A C A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

K A R I E R A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

A K T U A L N O Ś C I

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

K O N T A K T

Współpracujemy z Klientami ze wszystkich regionów.

Zapraszamy do kontaktu.

+48 697 745 462

investman@onet.pl

ul. Kościuszki 46/48 lok.5

10-504 Olsztyn