FINANSE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Wiemy, że skuteczne planowanie finansowe powinno obejmować zarówno poszukiwanie najlepszych sposobów na pomnażanie kapitału, jak i dróg efektywnego zarządzania wysokością i terminem wymagalności zobowiązań finansowych. Całościowe spojrzenie na bilans Twoich aktywów i pasywów pozwala nam ograniczyć poziom ryzyka towarzyszącego podejmowanym przez Ciebie decyzjom finansowym, jak również pokazać Ci nowe możliwości inwestycyjne.

Nawiązując z nami współpracę zyskujesz to, co w świecie finansów osobistych jest najważniejsze - sprawdzonego i zaufanego przewodnika

Oszczędzanie i inwestycje kapitałowe

Naszym klientom możemy zaoferować odpowiednio dobrane produkty inwestycyjne.

Dysponujemy dostępem do kilkuset polskich i zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.

Posiadamy szeroką ofertę Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ-ów), w tym z gwarantowaną i oczekiwaną stopą zwrotu.

Klientom preferujących inwestowanie w „namacalne” produkty inwestycyjne możemy zaproponować zakup diamentów, złota, portfeli winnych bądź unikalne, kolekcjonerskie butelki whisky.

Leasing i faktoring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim vaeniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ubezpieczenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim vaeniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Polskie Fundusze Inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to jeden z najpopularniejszych sposobów inwestowania, który umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w dłuższym horyzoncie czasu, przy wykorzystaniu koniunktury giełdowej oraz wiedzy i doświadczenia specjalistów od zarządzania aktywami.

K A R I E R A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

A K T U A L N O Ś C I

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

K O N T A K T

Współpracujemy z Klientami ze wszystkich regionów.

Zapraszamy do kontaktu.

+48 697 745 462

investman@onet.pl

ul. Kościuszki 46/48 lok.5

10-504 Olsztyn