Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

W konkurencyjnym świecie biznesu wiele firm spotyka się z trudnościami, które wymagają podjęcia działań restrukturyzacyjnych. W takiej sytuacji konieczne jest skonstruowanie oraz wdrożenie planu, mającego na celu odzyskanie przez przedsiębiorstwo finansowej stabilności. Będzie on kluczowym narzędziem na drodze do odbudowy rentowności. Sprawdź, czym dokładnie jest taki plan, jakie informacje zawiera i kto może pomóc go stworzyć.

Czym konkretnie jest plan restrukturyzacyjny?

Restrukturyzacja może być konieczna z różnych powodów. Przyczyną najczęściej jest trudna sytuacja finansowa firmy, utrata konkurencyjności na rynku, zmiana strategii działania, przejęcie lub fuzja z innym podmiotem, a także potrzeba dostosowania się do zmieniających się przepisów prawnych. Bez względu na powód, plan restrukturyzacyjny służy odtworzeniu zdolności organizacji do efektywnego działania i osiągania zamierzonych celów.

Plan restrukturyzacyjny to kompleksowy dokument, opracowany przez przedsiębiorstwo w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów, które wpływają na jego działalność. Strategia ma na celu poprawę efektywności, redukcję kosztów, zwiększenie konkurencyjności i przywrócenie stabilności finansowej.

Znaczenie planu dla spółki w restrukturyzacji

Podstawowym celem planu restrukturyzacyjnego jest zwiększenie rentowności firmy. Może to być osiągnięte poprzez m.in.:

  • redukcję kosztów operacyjnych,
  • poprawę wydajności procesów biznesowych,
  • reorganizację struktury organizacyjnej,
  • restrukturyzację zadłużenia.

Firmy często decydują się również na zmianę modelu biznesowego, aby lepiej dostosować się do potrzeb rynku i koncentrować się na swoich najbardziej dochodowych obszarach działalności.

Co powinien zawierać i jak stworzyć plan restrukturyzacji?

Przygotowanie opisywanego planu zwykle obejmuje kilka kluczowych kroków. Warto poświęcić im odpowiednią ilość czasu i energii, ponieważ na podstawie powstałej strategii wierzyciele podejmą decyzję, czy restrukturyzacja spółki w ogóle jest możliwa. Ponadto plan musi spełniać szereg wymogów formalnych, regulowanych przez art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Plan restrukturyzacyjny przede wszystkim wymaga przeprowadzenia kompleksowej analizy sytuacji firmy, w tym oceny obecnego modelu biznesowego, procesów, struktury organizacyjnej, zasobów i wyników finansowych. Następnie identyfikowane są obszary, w których należy wprowadzić zmiany i ustalane są cele restrukturyzacji. Strategia powinna zawierać szacowany czas oraz koszty planowanych działań. Prognozy finansowe muszą dotyczyć minimum 5 kolejnych lat, a także być opracowane w dwóch scenariuszach – realistycznym i pesymistycznym.

Gdzie szukać pomocy w przygotowaniu planu?

Skonstruowanie dobrego planu restrukturyzacyjnego nie jest łatwe. Dlatego wiele firm korzysta z usług profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego. Takie wsparcie oferuje m.in. Continuum. Doświadczony ekspert pomoże Ci przekuć wszelkie prognozy i pomysły na wyprowadzenie przedsiębiorstwa z trudnej sytuacji w plan, który będzie możliwy do zrealizowania. Skontaktuj się z Continuum, by poznać szczegóły współpracy.