Firma we franczyzie – zalety i wady jej prowadzenia

franczyza

Czym jest franczyza?

Ten model biznesowy pierwszy raz pojawił się na rynku w Stanach Zjednoczonych Ameryki w drugiej połowie XIX wieku a rozwinął się stanowczo po drugiej wojnie światowej przede wszystkim w takich gałęziach gospodarki jak usługi i gastronomia. Popularność franczyzy w Europie rozpoczęła się w latach 60 XX wieku i nie słabnie do dziś. W Polsce pojawiła się dopiero po upadku komunizmu i stanowi głównie wsparcie dla małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Franczyza to określony model biznesowy polegający na prowadzeniu w konkretny sposób działalności gospodarczej. Do jego powstania zachodzi w momencie podjęcia współpracy przez dwóch przedsiębiorców (franczyzodawcę oraz franczyzobiorcę) który zawierają pomiędzy sobą umowę franczyzy. Umowa ta określa  zakres i wysokość wynagrodzenia oraz udział w zyskach którą otrzyma franczyzodawca udostępniając franczyzobiorcy prawa do korzystania ze swojej marki, wiedzy, logo oraz niezbędnych informacji i wiedzy do prowadzenia swojego przedsiębiorstwa. Franczyzobiorca bardzo często otrzymuje od franczyzodawcy niezbędną pomoc podczas prowadzenia firmy (zwłaszcza w jej początkowym etapie) a także niezbędne doświadczenie.

Firma we franczyzie – zalety i wady

Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej w modelu franczyzowym warto przeprowadzić badania rynku i na ich podstawie podjąć decyzję o rodzaju sprzedawanego produktu lub świadczonej usługi. Firma we franczyzie jest dobrym rozwiązaniem dla osób które stawiają swoje pierwsze kroki w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz dla tych, którzy nie dysponują wystarczającym wkładem własnym na prowadzenie samodzielnego biznesu.

Najważniejsze zalety franczyzy

  • możliwość korzystania przez franczyzobiorcę w określonego i sprawdzonego modelu biznesowego,
  • wsparcie franczyzobiorcy w prowadzeniu firmy na każdym jej etapie (know-how, organizacja szkoleń),
  • ten model biznesowy minimalizuje ryzyko upadłości,
  • franczyzobiorca ponosi mniejsze koszty na reklamę dzięki możliwości korzystania z logo danej firmy i zaufania do niej konsumentów,
  • większa rozpoznawalność marki,
  • określony sposób i system dostawy produktów, który bardzo często wiąże się z korzystniejszymi warunkami niż w przypadku samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Wady franczyzy

Decydując się na prowadzenie działalności w modelu franczyzowym należy pamiętać że franczyzodawca ma prawo kontrolować czy warunki umowy są spełniane przez franczyzobiorcę. Wiąże się to z mniejszą elastycznością oraz samodzielnością. Umowa często wymusza na franczyzobiorcy konieczność korzystania z własnej marki i logo co nie daje możliwości wykreowania wizerunku firmy jako osobnej marki.