Na czym polega apelacja cywilna?

apelacja cywilna

Każdy ma prawo nie zgodzić się z wyrokiem wydanym przez sąd w pierwszej instancji. W takiej sytuacji można odwołać się do sądu drugiej instancji, który ponownie rozpozna sprawę. Taka sytuacja, czyli odwołanie się w postępowaniu cywilnym jest nazywane apelacją. Apelacja jako pismo składa się z formalnych elementów ogólnych, powszechnych dla wszystkich pism procesowych. 

Wymogi formalne

Chcąc złożyć apelację w postępowaniu cywilnym, trzeba pamiętać o spełnieniu wszystkich wymogów przewidzianych dla tego rodzaju pisma. Dodatkowo pismo powinno zawierać:

  • Oznaczenie wyroku z zaznaczeniem czy jest on zaskarżony w całości, czy w części
  • Przedstawienie zarzutów
  • Uzasadnienie zarzutów
  • Przedstawienie nowych faktów lub dowodów
  • Wniosek z prośba o zmianę lub uchylenie wyroku 

Dodatkowo w zarzutach do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia należy wskazać fakty, które zostały ustalone przez sąd pierwszej instancji. Jeżeli przedstawia się nowe fakty lub dowody trzeba uprawdopodobnić ze ich powołanie, lub potrzeba przedstawienia ich powstała później niż przed sadem pierwszej instancji. Podczas przedstawienia dowodu, który został utrwalony poprzez urządzenia rejestrujące dźwięk lub obraz należy wskazać część zapisu, która dotyczy tego faktu. Jeżeli sprawa dotyczy praw majątkowych, należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. W przypadku wszelkich wątpliwości nad poprawnym pisaniem apelacji i dodaniem wszelkich niezbędnych wymogów profesjonalny adwokat z pewnością pomoże lub załatwi wszelkie formalności. 

Kiedy można wnieść apelację

Trzeba zapamiętać, aby apelację złożyć do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku. Trzeba pamiętać o zachowaniu terminu, ponieważ sąd drugiej instancji odrzuci apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną. Apelacja musi zostać złożona na piśmie. Wyjątkiem od takiej zasady są postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wszystkie sprawy sądowe są bardzo skomplikowane i nie zrozumiałe dla nie jednego człowieka. Dlatego w momencie kiedy jest konieczność składania kolejnych wniosków lub apelacji najlepiej i najbezpieczniej jest skorzystać z usług prawników. Kancelaria z pewnością w takiej sytuacji załatwi wszelkie formalności. 

Profesjonalna pomoc

Podczas swojej batalii trzeba pamiętać naprawdę bardzo wiele rzeczy. Kolejną ważną informacją jest fakt, że sąd nie może uchylić lub zmienić wyrok na niekorzyść osoby, która wnosi apelację. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której przeciwna strona również wniosła apelację. Ponadto, sąd drugiej instancji może uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez są pierwszej instancji. Sąd może również oddalić apelację jeżeli jest ona bezzasadna. Mając na uwadze wszystkie fakty, wymogi i przepisy nie sposób sprostać wszystkiemu. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem będzie wynajęcie adwokata, który będzie reprezentował przed sądem, zajmie się wszelkimi dokumentami i wesprze podczas tych trudnych chwil. Poznań oferuje profesjonalnych adwokatów, którzy zajmą się całą sprawą od a do z. Dzięki możliwości wynajęcia adwokata nie trzeba będzie dodatkowo się stresować czy aby na pewno uzupełniło się wszystkie wymagane pisma, czy wysłanie apelacji zmieści się w określonym czasie i co najważniejsze nie trzeba będzie denerwować się, próbując zrozumieć prawniczy język podczas tworzenia wniosków i pism. Wszystkie te elementy wykona wynajęty prawnik. Pozostanie tylko czekać na efekty wykonanej pracy, która z pewnością przyniesie szereg korzyści.