Czy Pfizer jest firmą farmaceutyczną, która może zdominować rynek giełdowy w 2021 roku?

szczepionka Pfizer

Firma Pfizer i niemiecki partner BioNTech jako pierwsi zgłosili się do FDA po uzyskanie Autoryzacji na Awaryjne Użycie po ogłoszeniu 95% skuteczności swojej szczepionki.

Szczepionka otrzymała już zielone światło od brytyjskich urzędników służby zdrowia 1 grudnia 2020 roku, a Wielka Brytania jako pierwszy kraj rozpoczęła dystrybucję szczepionki COVID-19. Firmy Pfizer & BioNTech podpisały umowę na dostarczenie do Wielkiej Brytanii 50 mln dawek szczepionki w 2020 roku i 1,3 mld dawek w 2021 roku po zatwierdzeniu przez FDA.

Skutki dla akcji firmy Pfizer

W związku z powyższym ceny akcji firmy Pfizer wzrosły w 2020 roku o około 15%. Na dzień 7 grudnia notowania wynosiły 41,24 USD, czyli 13 razy więcej niż oczekiwano, natomiast akcje BioNTech wzrosły o 6,2%. Niemniej jednak nie jest pewne, czy wzrost ten wynikał jedynie z podekscytowania rynku dotyczącego informacji o szczepionce firmy, czy też nie.

Firma Pfizer doświadczyła problemów w łańcuchu dostaw szczepionki, co spowodowało, że 3 grudnia 2020 roku jej akcje potaniały o 2%, ale po przejściu tych problemów firma była w stanie osiągnąć docelowe dawki dostaw w samą porę przed rozpoczęciem procesu szczepień w Wielkiej Brytanii.

Przyszłość…

Z prognoz Mizuho i Morgan Stanley wynika, że w latach 2020-2021 sprzedaż firmy osiągnie 8 mld USD, co zapewni firmie Pfizer stabilny i znaczący pod względem finansowym przepływ przychodów w przyszłości, stymulując popyt na inne leki lub produkty, które mogą później generować większy wzrost, prowadząc do potencjalnego wzrostu cen akcji.

Z kolei uważa się, że szczepionka firmy może nie mieć dużego wpływu na notowania akcji, ponieważ rynki wschodzące potencjalnie nie są w stanie pozwolić sobie na zakup szczepionki po uzgodnionej cenie. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że firma Pfizer współpracuje z BioNTech, wszelkie zyski firmy zostaną prawdopodobnie podzielone.

Co więc te pozytywne implikacje oznaczają dla inwestorów?

Przychody spółki w II i III kw. 2020  przyczyniły się do wzrostu cen akcji w ostatnich miesiącach i zwyżki cen akcji o 10% w stosunku do roku 2019. Marże netto rozszerzyły się o 51% z powodu jednorazowego zysku w wysokości 8 mld dolarów związanego z nowymi transakcjami na rynku opieki zdrowotnej, który okazał się znacznie wyższy niż poziomy z poprzedniego roku.

Zgodnie ze wskazaniami analityków, inwestorzy kupujący dziś akcje firmy Pfizer mogliby potencjalnie zyskać 0,38 USD na kwartał, co daje kwotę 1,52 USD rocznie, co odpowiada rocznej rentowności na poziomie 3,7%. Co więcej, wypłaty spółki wzrosły o 35,7%, znacznie przewyższając wszelkie oczekiwania inwestorów wobec akcji spółki.Zapoznaj się z firmą Pfizer

  • Pfizer jest 49. największą spółką publiczną na świecie, o wartości rynkowej wynoszącej 210 mld USD.
  • W czasie I wojny światowej firma produkowała antybiotyki takie jak jodyna, środki dezynfekujące, przeciwbólowe i konserwujące.
  • W dniu 5 kwietnia 1999 kurs akcji spółki osiągnął na zamknięciu szczyt – 46,17 USD.
  • Jednym ze znanych na świecie leków produkowanych przez firmę Pfizer jest Viagra.