Dlaczego cena złota za gram się zmienia

Złoto jest tradycyjnie uważane za wysoce niezawodny instrument inwestycyjny. Pomimo tego, że metal nie generuje przychodów odsetkowych, pozostaje interesujący w kontekście rosnących cen.

Od czego zależy cena złota?

Aktualna wartość metalu szlachetnego ustalana jest głównie na giełdzie w Londynie oraz na amerykańskim rynku terminowym. Zastanówmy się, od czego zależy cena złota na rynkach światowych.

Gdy tylko pojawi się ryzyko globalnej recesji gospodarczej lub geopolitycznej (wojna, pandemia), tradycyjnie rośnie popyt inwestycyjny na złoto jako aktywa ochronne. Jednak ta zasada nie zawsze działa. W przypadku poważnego załamania cen na rynkach zaczyna się panika. W przypadku niedoboru płynności inwestorzy spieszą się z wyprzedażą aktywów, a metale szlachetne mogą również na krótki okres spaść w sensie cenowym. Stało się to w marcu 2020 r. Gdy tylko rozpoczęły się blokady, cena metalu szlachetnego spadła. Jednak już w kwietniu 2020 r. złoto odzyskało utracony grunt i nadal rosło.

Sprawdź aktualną cenę złota za gram w rzetelnym źródle – Mennicy Krakowskiej na: https://mennica-krakowska.pl/31-cena-zlota

Po podniesieniu stóp rentowność papierów wartościowych (obligacji, akcji) cena złota rośnie. Udział w obrocie giełdowym krajowych regulatorów ma istotny wpływ na wartość złota. Na przykład, kiedy Bank of Cyprus zaczął sprzedawać swoje rezerwy w 2013 roku, światowe ceny uncji tego metalu szlachetnego spadły z 1600 USD do 1350 USD. Zasadniczo od 2000 r. kraje szybko rozwijające się skupują złoto, zwiększając własne rezerwy i koszt metali szlachetnych. Jednocześnie kraje znajdujące się w czołówce światowej gospodarki od 20 lat utrzymują swoje rezerwy praktycznie na tym samym poziomie. Jeśli weźmiemy pod uwagę strukturę zapytań o złoto na rynku światowym, otrzymamy następujący rozkład według zużycia metali szlachetnych:

  • jubilerzy – 53%;
  • inwestorzy – 30%;
  • banki centralne – 9%
  • przemysł – 8%.

Pomimo tego, że przedsiębiorstwa produkujące biżuterię są głównymi odbiorcami metalu szlachetnego, nie mają one znaczącego wpływu na jego wartość rynkową. Popyt na złoto ze strony producentów i jubilerów spada wraz ze spowolnieniem gospodarczym. W ten sposób popyt na metal wyraźnie spadł z powodu kwarantanny w latach 2020-2021.

Dlaczego ceny złota się zmieniają?

Mniej zauważalny wpływ na wartość metali szlachetnych ma dynamika kursu dolara amerykańskiego. Cena złota za gram jest ustalona jest w stosunku do dolara, więc spadek amerykańskiej waluty prowadzi do wzrostu ceny złota.

Pomimo dominującego uzależnienia ceny metalu szlachetnego od decyzji USA, to działania Europejskiego Banku Centralnego, niektórych krajów Europy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, zmiany kursów walutowych rezerwy waluty, mogą również prowadzić do zmienności cen złota.

Z reguły informacje o otwarciu nowych kopalń lub zamknięciu starych, wzrost lub spadek produkcji mogą w krótkim okresie wpłynąć na cenę metalu. Jednak na dłuższą metę informacje o zmianach w funkcjonowaniu kopalń nie są istotnym czynnikiem. Wynika to z faktu, że 37% całego złota dostarczanego na rynek pochodzi z wtórnej przeróbki surowców. Ponadto w magazynach przechowywane są ogromne ilości zapasów tego metalu szlachetnego, które nie są w obiegu na rynku.

Cena złota za gram 2021

Niepewność związana z pandemią koronawirusa będzie nadal wpływać na wzrost ceny złota w 2021 roku. Analitycy są zgodni, że cena metalu szlachetnego będzie wyższa od obecnego poziomu. Niemiecki konglomerat bankowy Commerzbank nie wyklucza, że cena złota może osiągnąć rekordowy poziom. Cena złota będzie kontynuowała trend wzrostowy w 2021 roku. Commerzbank przewiduje wzrost ceny złota do 2100 USD za uncję w 2021 r., co może stać się rekordową wartością. Dla porównania: poprzedni szczyt wynosił 2075 USD.

Niższą prognozę podają analitycy, z którymi rozmawia agencja informacyjna Bloomberg. Ich zdaniem cena złota w 2021 roku będzie wyższa od obecnego poziomu. Według nich w grudniu wskaźnik zostanie ustalony na około 1900 USD. Miękka polityka pieniężna banków centralnych jest jednym z głównych motorów wzrostu cen złota w 2021 roku. Analitycy są zgodni, że jeśli uda się stłumić pandemię koronawirusa, polityka banków centralnych nie będzie wystarczająco odporna na tle wysokiego zadłużenia krajów uprzemysłowionych.

Kontynuowana przez banki centralne polityka zerowych stóp procentowych będzie nadal zwiększać atrakcyjność inwestycyjną złota. Z drugiej strony, stłumienie pandemii koronawirusa szczepieniami może doprowadzić do gwałtownego popytu, a w rezultacie do skoku cen towarów w sektorze usług przy ograniczonej podaży. W tym przypadku złoto stanie się niezawodną ochroną inwestorów przed inflacją.