Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy – dla kogo przeznaczony jest program?

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy

Własne cztery kąty to marzenie wielu ludzi. Niestety, obecna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie nie sprzyja kredytobiorcom. Kredyt hipoteczny jest coraz trudniej osiągalny, wymaga wkładu własnego, które wiele osób nie jest w stanie zgromadzić. Rozwiązaniem dla osób, które chcą własne mieszkanie, ale nie spełniają wymogów banków, jest Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy. Program wszedł w życie 26 maja 2022 roku w ramach „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Dostępny dla szerokiej grupy osób, w tym młodych rodzin i samotnych rodziców. Kto może starać się o kredyt? Jakie trzeba spełnić warunki?

Do kogo jest skierowany program?

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy skierowany jest dla osób, które posiadają zarobki umożliwiające  spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Rozwiązanie to pozwala zlikwidować barierę braku środków na  wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub  budowę mieszkania. Warto pamiętać, że program nie jest kierowany dla osób o niskich dochodach, ponieważ wymagana jest odpowiednia zdolność kredytowa. Z programu mogą również skorzystać osoby, które mają wkład własny. W takim wypadku odpowiedni procent zostanie objęty gwarancją z BGK, a opłata za gwarancję będzie wyliczana tylko od brakującego wkładu.

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy – podstawowe założenia

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy powstał w ramach rządowego programu Mieszkanie bez wkładu własnego, stworzonego przez Nowy Ład. Zgodnie z założeniami kredyt udzielany jest na zakup mieszkania lub domu, a także budowę domu pod warunkiem, że cena inwestycji nie przekroczy określonego poziomu. Okres kredytowania musi wynosić co najmniej 15 lat, kredyt musi być udzielony w walucie polskiej. Ważne, aby kredytobiorca nie posiadał innej nieruchomości (wyjątkiem są rodziny posiadające co najmniej dwoje dzieci). Na kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji, która zabezpiecza interesy banku. Gwarancja BGK może obejmować od 10 do 20% części kredytu i pokrywać nie więcej niż 100 000 zł. Osoby korzystające z programu nie otrzymują pieniędzy do ręki. Muszą też pamiętać, że własny wkład jest jedynie gwarantowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, kredytobiorca musi jej spłacić tak samo, jak pozostałą część zobowiązania. Kredytów udzielają banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Obecnie jest to m.in.: Alior Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, BPS S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. Aby starać się o Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy trzeba złożyć wniosek do banku, który oceni zdolność kredytową i sprawdzi, czy zostały spełnione wszystkie warunki udzielania kredytu.Wszystkie formalności może pomóc załatwić doradca kredytowy Wrocław.

Dlaczego warto skorzystać z Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego?

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy jest dla wielu osób jedyną szansą na własny mieszkanie. Z programu mogą skorzystać osoby samotne, pary, małżeństwa z dziećmi lub bez dzieci. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych dotyczących kredytobiorców. Ogromnym plusem jest brak wymogu posiadania wkładu własnego, który dotąd był przeszkodą. Kredyt ma niższe oprocentowanie niż w przypadku zwykłych kredytów hipotecznych. Możliwe jest również uzyskania dodatkowej pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania.

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą własne mieszkanie, ale nie spełniają wymogów banków. Program jest dostępny dla szerokiej grupy osób, w tym młodych rodzin i samotnych rodziców, umożliwia zakup własnego mieszkania.