Wcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu

Miałeś kredyt konsumencki, ale udało ci się go spłacić przed czasem. Super, problem z głowy. Ale czy pamiętałeś o tym, żeby odzyskać z banku część kosztów kredytu, które poniosłeś? 

W sytuacji, gdy kredytobiorca wziął kredyt konsumencki i udało się spłacić zobowiązanie przed terminem (czyli spłacić całą kwotę wskazaną w umowie), wówczas klientowi należy się zwrot prowizji i kosztów kredytu za okres, o jaki skrócił czas kredytowania. Odbierz pieniądze – pamiętaj, że Ci się po prostu należą.

To nie jest widzimisię banku, czy odda Ci pieniądze, czy też nie. Tak samo wygląda sytuacja z samą wcześniejszą spłatą – bank nie może tego zabronić. Wszystko to zostało wprost uregulowane w ustawie o kredycie konsumenckim.

Co mówi prawo

“Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie”. Tak brzmi przepis z ustawy o kredycie konsumenckim, który nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jeśli wziąłeś kredyt na przykład na 20 lat, możesz go w całości spłacić już po 5 latach. Przecież może się okazać, że udało Ci się uzbierać pieniądze, sprzedać auto/mieszkanie albo dostać spadek. Bank nie może więc ograniczać Ci prawa do wcześniejszej spłaty zobowiązania. 

A to nie wszystko! “W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. To przepis tej samej ustawy, który wskazuje na obowiązek obniżenia kosztów kredytu. Ustawodawca wyraźnie napisał “ulega obniżeniu”, a nie “może ulec”. To kluczowa różnica.

Reasumując, ustawa o kredycie konsumenckim wyraźnie daje prawo do wcześniejszej spłaty kredytu oraz nakazuje (w takiej sytuacji) obniżenie kosztów kredytu.

Czy banki oddają obniżone koszty z automatu

Choć ustawa jest jasna i przejrzysta, to niestety banki nie działają automatycznie (a przynajmniej nie wszystkie tak działają). Życie pokazuje, że o proporcjonalny zwrot kosztów trzeba wystąpić ze stosownym wnioskiem. Choć sprawa wydaje się oczywista, to jednak musisz liczyć się z tym, że instytucja finansowa będzie odwlekać oddanie ci pieniędzy. 

Dlatego prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się z tym do fachowców, którzy mają doświadczenie w dochodzeniu takich roszczeń. Dzięki nim dużo łatwiej odbierzesz pieniądze z banku za wcześniejszą spłatę kredytu.