Upadłość konsumencka- czym ona jest i kto może ją ogłosić?

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka z całą pewnością jest jednym z tych pojęć, o którym każdy już zdążył usłyszeć. Nie da się ukryć, że stosowane jest ono coraz częściej, jednak nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co może ono dokładnie oznaczać. Mimo wszystko warto na początku wiedzieć, że jest to dość specyficzna procedura sądowa, która w dosłownym znacznie pozwala na oddłużenie osób, które nie są w stanie już poradzić sobie ze spłatą zobowiązań. Jednak czym ona dokładnie jest i kto może ją ogłosić?

Czym jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka- jak zostało to już wspomniane- jest procedurą sądową. Jest to postępowanie, które skierowane jest w tylko i wyłącznie do osób prywatnych. W praktyce więc przedsiębiorstwa i firmy nie mają prawa do tego, by z niej skorzystać. Dodatkowo warto także wiedzieć o tym, że upadłość konsumencka skierowana jest do osób, na których ciążą zobowiązania finansowe, jednak z konkretnych powodów nie są one już wypłacalne. Wobec tego nie mogą one wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych i spłacić długów wobec wierzycieli. By można było ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi być niewypłacalny przez okres co najmniej trzech miesięcy. Podsumowując, o upadłości konsumenckiej mówimy w odniesieniu do osób prywatnych, które nie są w stanie systematycznie regulować swoich zobowiązań finansowych względem wierzycieli przez okres trzech miesięcy.

Co jest głównym celem upadłości konsumenckiej?

Prawo upadłościowe jasno reguluje nie tylko kwestie ogłoszenia upadłości finansowej, ale także główne cele jej ogłoszenia. Wobec tego, ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma przede wszystkim oddłużyć daną osobę prywatną. Może to zostać zrealizowane na podstawie:

  • zaspokojeniu wierzycieli- głównie z majątku i aktywów dłużnika;
  • umorzenie części długów;
  • umorzenie całości długów;

Niemniej jednak warto wziąć pod uwagę to, że upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić osoby, które doprowadziły do zadłużenia w sposób umyślny.  Warto także wiedzieć, że uznanie danej osoby za niewypłacalną może bazować także na fakcie, że jej miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie.

Kiedy nie można ogłosić upadłości konsumenckiej?

Wspomniane już zostało, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest możliwe w momencie, kiedy dłużnik doprowadził umyślnie do swojej niewypłacalności. Co się do tego zalicza? Otóż:

  • nierozsądne zaciąganie kredytów;
  • umyślnej utraty pracy;
  • umyślnej utraty źródła dochodów;

W powyższych przypadkach nie będzie możliwe złożenie wniosku o upadłość konsumencką.