Jak spłacić wierzycieli? Przygotuj odpowiedni plan

jak spłacić wierzycieli

Określone zobowiązania finansowe mogą być bardzo trudne do spłaty na wniosek wierzyciela, szczególnie gdy akurat nie jesteśmy w najlepszej kondycji finansowej. Jak poradzić sobie z problemem spłaty zobowiązania? Kiedy można oczekiwać od dłużnika świadczenia? Jak szybko i możliwie bezboleśnie doprowadzić do zaspokojenia wierzytelności?

  1. Wierzyciele – jak ich spłacić?
  2. Wierzyciel hipoteczny, wierzyciel osobisty – czym się różnią?
  3. Plan spłaty wierzycieli – na czym polega?

Wierzyciele – jak ich spłacić?

Jak wskazuje kodeks cywilny wierzyciel to osoba, której jesteśmy winni – dłużni – konkretne świadczenie. Zwykle określenie to stosuje się w przypadku, gdy musimy świadczenie spełnić poprzez oddanie określonej sumy pieniędzy. Jeżeli nie będziemy chcieli współpracować z wierzycielem i zaspokajać jego oczekiwań względem nas, możemy spotkać się z windykacją należności, która jesteśmy winni. Może ona przebiec w sposób miękki, który polega na zawarciu ugody z osobą lub instytucją, która oczekuje od nas spłaty długu lub też w sposób twardy, często z udziałem sądu, gdy kolejne kroki są na nas wymuszane prawnie. Aby spłacić wierzycieli powinniśmy przede wszystkim przygotować sobie plan działania, który ułatwi nam uporanie się ze wszystkimi zobowiązaniami.

Wierzyciel hipoteczny, wierzyciel osobisty – czym się różnią?

Jeżeli pierwszy raz spotykamy się z taką sytuacją, naturalnym jest pojawienie się pytania, kim jest wierzyciel. Istnieje kilka różnych typów osób, którym możemy być dłużni różnego rodzaju świadczenia. Zaliczają się do nich kolejno:

  • wierzyciel alimentacyjny: jest to osoba, której należą się świadczenia alimentacyjne, na przykład od rodzica, opiekuna prawnego, ale też (dorosłego już) dziecka. Dłużnik, którego zobowiązanie polega na niezapłaconych alimentach, może odpowiadać większą częścią zarobków niż inni;
  • wierzyciel rzeczowy: posiada on prawo do zaspokojenia swojego roszczenia z rzeczy, które stanowiły zabezpieczenie w umowie o świadczeniu, które jest przyczyną naszego długu;
  • wierzyciel hipoteczny: w przypadku powstania długu ma prawo oczekiwać od nas zwrotu z hipoteki, na którą powołaliśmy się w umowie i która była jej zabezpieczeniem;
  • wierzyciel osobisty: najpopularniejszy typ wierzyciela, którym może zostać zarówno firma, bank, jak i osoba fizyczna. Wierzyciel osobisty ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z majątku osobistego dłużnika: naszej pensji oraz pieniędzy które trzymamy na koncie. W prawie przewidziane są limity, które pozostają wolne od zajęcia komorniczego.

Plan spłaty wierzycieli – na czym polega?

Zabezpieczenie wierzytelności i doprowadzenie do spłaty długów to podstawowe obowiązki komornika wobec wierzyciela. Jednak jako dłużnik możemy ochronić się przed twardą egzekucją komorniczą poprzez podjęcie współpracy z osobami, którym jesteśmy cokolwiek dłużni. Jak sama nazwa wskazuje, plan spłaty ma za zadanie precyzyjnie określić, w jakich terminach i kolejności będziemy spłacać swoich wierzycieli. Przygotowuje się go i zatwierdza w ramach postępowania upadłościowego, a nie wywiązywanie się z jego założeń może sprowadzić na nas jeszcze większe kłopoty. Ponadto plan spłaty jest możliwy do zastosowania przez osoby fizyczne – konsumentów oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W przypadku firm nie możemy skorzystać z planu spłaty zadłużenia. Narzędziem właściwym do rozwiązywania tego typu problemów jest restrukturyzacja. Dzięki niej możemy ochronić nasze przedsiębiorstwo w postępowaniu egzekucyjnym i jednocześnie zaspokoić naszych wierzycieli w znacznie krótszym czasie. Pamiętajmy, że jako dłużnicy również mamy prawo dochodzić swoich praw i oczekiwać odpowiedniego traktowania w procesie wychodzenia z długów.