marka osobista

Czym jest marka osobista? Według większości definicji każdy z nas jest pewną marką osobistą lub – mówiąc marketingowo – ma swoją markę osobistą. Możemy do niej zaliczyć zestaw naszych indywidualnych cech, aktywności, umiejętności budowania relacji, interakcji z innymi i przekonywania ludzi do siebie, który wyróżnia nas na tle innych ludzi. Im jesteśmy szerzej rozpoznawalni, im większy wpływ mamy na otoczenie, tym nasza marka osobista może być lepszym narzędziem do realizacji naszych celów zawodowych czy publicznych.

Czy kreowanie wizerunku osobistego to dbanie o markę osobistą?

Wiele osób utożsamia markę osobistą z kreowaniem wizerunku osobistego. Czy to jest to samo? Nie. Wizerunek jest tylko elementem marki osobistej, choć oczywiście bardzo istotnym. Nawiasem mówiąc podobnie ma się rzecz z personal brandingiem. Nie jest to tożsame z określeniem marka osobista, gdyż personal branding to raczej system budowania swojej marki osobistej. Natomiast oba określenia: i kreowanie wizerunku osobistego i personal branding to elementy dbania o tę markę, jej wzmacniania, popularyzacji i rozwoju.

Wracając do kreowania wizerunku osobistego…

Co to jest wizerunek i do czego konkretnie się odnosi? Niby proste pytanie, ale co odpowiadający to inna odpowiedź. A wizerunek osobisty to suma wrażeń, jakie mają ludzie stykający się z nami. To nie tylko są klienci, dotyczy to całego otoczenia, które zna, kojarzy, zetknęło się z nami jako marką osobistą. Jedną z jej ról jest takie działanie na zewnątrz i wewnątrz firmy, by proaktywnie wpływać na swój odbiór w otoczeniu. I mamy tu jak widać element kreacji, to znaczy świadomego wpływania na innych, by widzieli w nas to, co my chcemy, aby zobaczyli. To ma ścisły związek z dbaniem o swoją markę.

Aspektów marki osobistej, o jakie należy dbać, jest całkiem sporo, dlatego ja wybieram, calkiem subiektywnie, te dwie, które wydają mi się być wśród najważniejszych.

Dbanie o markę osobistą a reputacja

Reputacja to w marce osobistej jedno ze słów kluczy. Dbanie o markę, to w dużej mierze dbanie o reputację. Reputacja buduje wizerunek. Reputacja wpływa na zaufanie do marki. Reputacja sprzedaje. Dzięki reputacji marka może piąć się w górę lub spadać w dół. Na czym buduje się reputację? Na osobistych działaniach skierowanych do ludzi i na relacjach z nimi, realizacji w praktyce wyznawanych wartości etycznych i biznesowych oraz własnych przymiotach charakteru i osobowości.

Czy idziemy w tych obszarach w dobrym kierunku możemy się przekonać tylko w jeden sposób. Ewaluując je co jakiś czas na podstawie własnych obserwacji i feedbacku od otoczenia. Zadajemy sobie pytania sprawdzające:

  • Czy to i to działanie w stosunku do tych i tamtych osób przyniosło mi taki odbiór, jakiego się spodziewałem/łam?
  • Jak skorzystał na tym mój wizerunek (konkretnie taki, o jaki mi chodzi)?
  • Czy w tym obszarze wizerunku osobistego udało mi się go wzmocnić przez te i te aktywności, kontakty z ludźmi / klientami / podwładnymi itp.? A może pozostał na tym samym poziomie lub zdewaluował się?
  • Które elementy (i czy w ogóle) mogę zaliczyć do wzbogacenia mojej osobistej marki w takim i takim czasie?
  • Jak wygląda w tej chwili moja reputacja? Czy widzę tam wzrastające pozytywne wartości, i jakie? A może przeciwnie, w takich i takich obszarach, moja reputacja dołuje?

Jak to wszystko sprawdzić? Jest kilka sposobów.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zamów profesjonalne badanie wizerunkowe i reputacyjne oraz monitoring marki osobistej, obejmujące zarówno obszar wewnętrzny (firmowy) oraz zewnętrzny (otoczenie biznesowe).

Jeśli budujesz swoją markę i reputację w bardziej prywatnych obszarach i trudno byłoby zanalizować je na podstawie dostępnych ogólnie danych oraz opłacić, pozostają takie możliwości jak indywidualny wywiad, ankiety (np. na narzędziach Google), analizy swoich social mediów pod tym kątem, rozmowy ze znajomymi itp.

Zarówno jedna jak i druga osoba ma możliwość skonfrontowania się ze swoją reputacją odbywając konsultacje dotyczące marki osobistej u eksperta marki osobistej. Taki ekspert ma narzędzia i metody analizy obecnego wizerunku oraz może opracować wytyczne do jego wzmocnienia.

Świadomość marki (jak zwiększać rozpoznawalność?)

Budowanie świadomości marki to jej popularyzacja wśród naszych grup docelowych. Inaczej – budowanie rozpoznawalności. Wchodzi to w obszar dbania o markę osobistą, gdyż bez pozytywnej i szerokiej (w kręgu, o który nam chodzi) rozpoznawalności marka nie istnieje. Troszcząć się więc o nią należy zbudować cały zespół pozytywnych skojarzeń, dedykowany stricte jej. Skojarzenia te kreujemy na podstawie własnych działań i inicjatyw, jakie podejmujemy i które są adresowane do ludzi. Dbając o markę musimy zapewnić jej spójność,  a to znaczy, że to, co robimy w ramach budowania marki musi być tożsame z wizerunkiem, o jaki nam chodzi oraz musi wypełniać cele, jakie jej stawiamy. Gdy osiągniemy spójność wizerunkową i spójność marki, oraz będziemy to kontynuować, można będzie powiedzieć sobie, że dbamy o nią we właściwy sposób.

Do budowania świadomości marki oraz jej wizerunku służą nam wszystkie publiczne działania online i w realu. Jeśli tworzymy markę i pod nią działamy jako my, nie ma publicznych działań, które nie wchodziłyby do jej zasobów, reputacji itp. Stąd dbanie o nią, to pełna uważność poświęcona temu, co i w jaki sposób wykonujemy dla otoczenia. Oraz jak komunikujemy. Komunikacja publiczna wokół marki, adresowana do grup naszych odbiorców spełnia kluczowe zadanie w budowaniu świadomości marki. Mamy tu cały przekrój możliwości, od mediów, social mediów przez Internet jako taki, do np. indywidualnych publikacji, prezentowania się na eventach branżowych i nie tylko, pokazywania siebie jako marki wszędzie tam, gdzie mogą być nasi odbiorcy. Konkretny przekaz o naszej marce osobistej idzie wtedy w świat, dlatego tak ważna jest kwestia uważności i skoncentrowania na celach wizerunkowych i marki w każdym zewnętrznym kontakcie.

Wskazane wyżej dwa obszary, w których szczególnie należy dbać o markę osobistą, nie wyczerpują tematu. Należy pamiętać, że to praca 360 stopni, czyli obejmująca siebie wieloaspektowo i bez przerwy.

autor: Dorota Anna Wróblewska, Mentor Marki