Jak i kiedy wypowiedzieć polisę ubezpieczenia OC?

auto

Umowy OC zawierane są standardowo na 12 miesięcy i automatycznie się odnawiają. W większości sytuacji jest to korzystne dla posiadacza ubezpieczenia. Nie musi on pamiętać o samodzielnym przedłużaniu umowy, a za każdy dzień braku ubezpieczenia przewidziane są kary finansowe. Ich wysokość jest regulowana prawnie: pełna kara wynosi 5600 zł i jest nakładana za dłuższy niż 14-dniowy okres braku ubezpieczenia, 50% kary – 2800 zł jest naliczane za od 4 do 14 dni braku OC; a spóźnienie z zawarciem umowy OC do 3 dni skutkuje 20% kary – 1120 zł. Co jednak w sytuacji, gdy zależy nam na wypowiedzeniu umowy OC? Ten artykuł opisuje jak i kiedy to zrobić.

Wypowiedzenie OC

Umowy OC zawartej na 12 miesięcy zasadniczo nie można wypowiedzieć przed upływem okresu ubezpieczenia bez zaistnienia szczególnych okoliczności. Oznacza to, że składając wypowiedzenie do towarzystwa ubezpieczeniowego, mamy obowiązek opłaty ubezpieczenia do końca trwania umowy. Natomiast nasza umowa nie zostanie przedłużona na następny rok kalendarzowy. Zmiana ubezpieczyciela jest możliwa dopiero po upływie okresu trwania obecnego OC. Nową umowę należy zawrzeć z datą ostatniego dnia obowiązywania pierwszej umowy, nie może być żadnej przerwy pomiędzy okresami obowiązywania OC. 

Jak wypowiedzieć OC?

Wypowiedzenie OC jest prostą operacją, najprościej jest wypełnić gotowy wzór wypowiedzenia i złożyć go u agenta ubezpieczeniowego. Można to zrobić osobiście, wysyłając podpisany dokument pocztą lub zeskanować podpisany dokument i wysłać go pocztą elektroniczną. Polisę należy wypowiedzieć w dowolnym momencie trwania umowy, najpóźniej jednak jeden dzień przed ostatnim dniem obowiązywania polisy. Termin ten jest nieprzekraczalny i regulowany ustawą. 

Co powinno zawierać wypowiedzenie?

Najłatwiej jest skorzystać z gotowych wzorów, ale można samodzielnie sporządzić wypowiedzenie. Powinno ono zawierać:

  • nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeń;
  • dane osobowe wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres);
  • dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
  • numer polisy;
  • podstawę prawną, zgodnie z którą składana jest rezygnacja (art.28, art.28a, art.31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych);
  • odręczny podpis wypowiadającego (samochód objęty współwłasnością, powinien być wypowiedziany przez wszystkich współwłaścicieli);
  • okres ubezpieczenia.

Natychmiastowe wypowiedzenie OC

Umowy OC można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w trakcie trwania okresu ubezpieczenia w dwóch przypadkach: w sytuacji, gdy umowę OC zawarł poprzedni właściciel samochodu, oraz gdy zawarliśmy dwie umowy OC na ten sam pojazd. Jako nowi właściciele samochodu mamy obowiązek zawarcia nowej umowy OC, bo ta po poprzednim właścicielu nie odnowi się automatycznie. To, czy chcemy skorzystać z OC poprzedniego właściciela, jest indywidualną decyzją. Jeżeli znaleźliśmy na rynku bardziej opłacalne ubezpieczenie, możemy wypowiedzieć obowiązującą umowę, składając wypowiedzenie. Najlepiej bazować na gotowym wypowiedzeniu umowy OC po sprzedaży samochodu – wzór. Należy pamiętać o dołączeniu umowy o kupnie-sprzedaży.