Księgowość – kontakt z urzędem

księgowość

Kontaktowanie się z urzędami skarbowymi, jest bardzo często najbardziej kłopotliwym procesem, ze wszystkich zadań firmy. Postępowania wyjaśniające, a także kontrolne, czy też podatkowe wymagają od przedsiębiorców olbrzymiej wiedzy prawnej w zakresie księgowości, podatków, czy finansów. Reprezentowanie firmy przed Urzędami Skarbowymi to usługi, które dotyczą wszelkich typów przedsiębiorstw. Ponadto poprzez reprezentowanie klientów, dokonuje się wszelkich starań, aby proces ten był na jak najwyższym poziomie, dzięki wszechobecnej pomocy prawnej składającej się z wyspecjalizowanych doradców podatkowych, oraz prawnych.

Reprezentacja klienta przed organami podatkowymi

Prowadzenie firm wymaga wykonywania aktualnych na ten moment działań, które to związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a także z planowaniem następnych działań, mających na celu rozwój, oraz strategie firmy. Wyjątkowo obciążone na ryzyka małe przedsiębiorstwa z równie małym zaplecze kadrowym. Im mniejsze przedsiębiorstwo tym mniej osób do prowadzenia marketingu, wykonywania usług, lub produktów, a także do obsługi kadrowo-płacowej, oraz prowadzenia działalności, czy też rozliczania się z organami podatkowymi. Ważną rolą są kontakty z innymi właścicielami. W związku z powyższym tyle zadań wykonywanych jednocześnie może hamować rozwój działalności, oraz sprawia, że konkurencja prześcignie nas pod względem prowadzenia strategii. Dodatkowo, każde obciążenie w postaci postępowań, gdzie stroną jest organ podatkowy przysparza jeszcze więcej obowiązków, oraz trosk. Dobrą możliwością jest zlecenie zadań firmie, zajmującej się reprezentowaniem przedsiębiorcy.

Usługi reprezentacji firm przed organami podatkowymi

W ramach wszystkich kompleksowych usług reprezentowania przedsiębiorstw wyliczyć można:

  • przygotowywanie strategii odnośnie działania w postępowaniach podatkowych, administracyjnych, kontrolnych w oparciu o procesowe praktyki stosowane przez organy
  • przygotowywanie potrzebnych pism procesowych
  • zaskarżanie postanowień, oraz odwołań
  • analiza zagrożeń, która jest wynikiem zebranego materiału dowodowego
  • sporządzenie odwołań do decyzji pierwszej instacji
  • sporządzanie wszelkich zastrzeżeń do protokołów z czynności sprawdzających
  • merytoryczne wsparcie w zebraniu właściwych dokumentów, oraz dowodów
  • występowanie jako pełnomocnik firmy
  • prowadzenie sporów z podatkowymi organami
  • reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami podatkowymi w postępowaniu podatkowym, kontrolnym, czy też sprawdzającym

Wszystkie powyższe czynności można zlecić firmie zajmującej się reprezentacją firmy.