Przewodnik po lokatach: krótkoterminowe czy długoterminowe?

lokaty

Zmieniające się warunki życia, będące następstwem niestabilnej sytuacji gospodarczej kraju, sprawiają, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności posiadania oszczędności. Gromadzenie kapitału zapewnia poczucie bezpieczeństwa finansowego, co w obecnych czasach jest szczególnie istotne. Oszczędzanie nie zawsze bywa łatwe. Wymaga samodyscypliny i konsekwencji. Nie bez znaczenia dla osiągnięcia sukcesu w tej kwestii jest wybór najlepszej dla siebie metody oszczędzania. Jedną z najczęściej wybieranych są lokaty. Co warto o niech wiedzieć? Która lokata okaże się bardziej opłacalna?

Czym są lokaty?

Lokaty to produkty bankowe przeznaczone do oszczędzania. Zasady ich działania są bardzo proste. Klient, zakładając lokatę, umieszcza na niej swój kapitał na określonych warunkach i na określony czas. W zamian za dostęp do złożonego na lokacie kapitału bank wypłaca klientowi odsetki, których wysokość uzależniona jest od wysokości oprocentowania. Ta ostatnia zaś może być różna w zależności od wybranej oferty. Lokata jest bezpiecznym sposobem na pomnażanie swoich oszczędności na zasadach dopasowanych do swoich potrzeb, który nie wiąże się z ryzykiem utraty środków, co niestety bardzo często zdarza się w przypadku różnego rodzaju inwestycji.

To, co odróżnia lokaty od innych form oszczędzania, na przykład rachunków oszczędnościowych, to brak swobodnego dostępu do swoich środków. Podjęcie kapitału przed wygaśnięciem lokaty bardzo często oznacza bowiem utratę zysku. Niekiedy dotyczy to również odsetek już wypracowanych. I choć takich ofert jest stosunkowo niewiele, wciąż się jednak pojawiają. Trzeba jednak pamiętać, że im wyższy stopień ryzyka w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, tym większa możliwość zysku. Tego rodzaju lokaty są bowiem zdecydowanie lepiej oprocentowane. Jeżeli więc klient dobrze rozplanuje swoje wydatki i realnie oceni wysokość kapitału, jaką bez przeszkód może umieścić na lokacie, decydując się na ewentualne większe ryzyko, może sporo zyskać.

Duża różnorodność ofert (np. lokata terminowa przez Internet) pozwala wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do własnych oczekiwań. Podstawowe różnice w zasadach lokat dostępnych w różnych bankach dotyczą przede wszystkim długości ich trwania.

Długo- czy krótkoterminowe?

Zasadniczo lokaty można podzielić na długo- i krótkoterminowe. W przypadku tych pierwszych umowy zawierane są na okres przynajmniej kilkunastu miesięcy. Mogą trwać nawet do 5 lat. Przyjmuje się, że minimalny okres trwania lokaty długoterminowej nie jest krótszy niż 12 miesięcy. Lokaty krótkoterminowe zaś są zawierane zazwyczaj na kilka miesięcy.

Jak łatwo się domyślić, zdecydowanie bardziej opłacalne są lokaty długoterminowe, które są wyżej oprocentowane. Ze względu na fakt, iż pieniądze ulokowane na lokacie znajdują się w depozycie banku przez dłuższy okres, klient może liczyć na wyższe odsetki od złożonego kapitału. W tym miejscu warto jednak wspomnieć o przytoczonych wcześniej konsekwencjach w przypadku przedterminowego zerwania lokaty.

Zamrożenie swojego kapitału na długi okres, sięgający nawet kilku lat, to decyzja, którą warto przemyśleć. Bo chociaż w teorii właściciel lokaty może w każdym momencie skorzystać z umieszczonych w depozycie pieniędzy, w praktyce oznacza to, że nie osiągnie założonego zysku. Dlatego też na skorzystanie z lokat długoterminowych powinni zdecydować się ci, którzy mogą sobie pozwolić na długotrwałe zamrożenie części swoich środków.

W przypadku tych osób, które nie posiadają tak stabilnej sytuacji materialnej, lepszym wyborem może okazać się lokata krótkoterminowa. Decyzja odnosząca się do wyboru konkretnej oferty powinna być podyktowana indywidualnymi potrzebami.

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/oszczedzanie/co-to-jest-lokata-dlugoterminowa/3kb939z

Co to jest lokata bankowa? Czy opłaca się inwestować w lokatę?